Prosjektgruppa

 

Prosjektgruppa for Inn på tunet-piloten innen demensomsorg er representert ved Statsforvalteren i Oslo og Viken ved landbruksavdelingen og helseavdelingen. I tillegg har Viken fylkeskommune vært med. 

Prosjektgruppa 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, landbruksavdelingen

Hege Aae (prosjektleder) og Anita Panman

Statsforvalteren i Oslo og Viken, helseavdelingen

Kristin Ekbråthen

Viken fylkeskommune, avdeling for distrikts- og regional næringsutvikling

Camilla Winterseth

 

Styringsgruppa

  • Otto Galleberg, seksjonsleder i landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Famara Alieu Sanyang, seksjonssjef i helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Janne Buhaug, avdelingssjef distrikts- og regional næringsutvikling hos Viken fylkeskommune
Publisert 30.04.2021