Bydel Nordre Aker i Oslo

Ønske om å dele erfaringer og å bidra til å utvikle kriterier for anskaffelse er noen av grunnene til at bydel Nordre AKer ønsker å være en av prosjektkommunene.

Bilder fra dagaktivitetstilbud på gård fra bydel Nordre Aker. Foto: Bydel Nordre Aker

Bydel Nordre Aker er en av femten bydeler i Oslo med i overkant av 50 000 innbyggere. De har ca. 450 personer med demens og er opptatt av å gi tilpassede tilbud hvor brukerne kan være aktive, trygge og inkludert. Bydelen har flere dagtilbud og avlastningstilbudet "Borte bra, hjemme beste" på sykehjemmet. I tillegg driver de seniorhuset Pastor Fangens vei 22.

Bydel Nordre Aker har erfaring med kjøp av Inn på tunet-tjenester til personer med demens. De har kjøpt plasser både på Skjerven gård i Maridalen i Oslo og på Hauger gård i Fet kommune. 

Ved å delta i prosjektet ønsker de å dele sine erfaringer, løfte problemstillinger blant annet rundt anskaffelse og samarbeid i forbindelse med kjøp av Inn på tunet-plasser og øke kompetansen om Inn på tunet-tilbud.

Prosjektgruppa ledes av demenskoordinator Elin Linløkken i samarbeid med mestringssykepleier Ann-Cathrin Holm og seksjonssjef Heidi Karsrud Nordal. Med seg i prosjektet har de blant annet representant fra senter for forskning og utvikling, lokalpolitikere, ergoterapeut fra demensteamet, ressursperson for demensarbeid fra hjemmetjenesten og pårørenderepresentant.